Up to€40 CASHBACK

Bijgewerkt op 7:15 / 20-nov-2019

AUDIO-TECHNICA CASHBACK-PROMOTIE - ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - DEELNEMERS

1.1 Deze promotie is alleen toegankelijk voor inwoners van Engeland/Schotland/Wales/Ierland/Frankrijk/Luxemburg/Nederland/België/Spanje/Portugal//Zwitserland/Duitsland/Finland/Zweden/Denemarken/Noorwegen. Een deelnemer ("Deelnemer") is een persoon of een rechtspersoon (bedrijf) die ingezetene is van Engeland/Scotland/Wales/Ierland/Frankrijk/Luxemburg/Nederland/België/Spanje/Portugal//Zwitserland/Duitsland/Finland/Zweden/Denemarken/Noorwegen. Medewerkers van Audio-Technica, haar dochterondernemingen, hun families, agenten en andere partijen die direct bij deze promotie betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De promotie staat alleen open voor deelnemers die voor eigen gebruik kopen, d.w.z. eindgebruikers. Audio-Technica behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook de geschiktheid van Deelnemers te verifiëren en/of Deelnemers uit te sluiten. Wederverkopers mogen geen claims indienen namens hun klanten.

ARTIKEL 2 - HOE DEELNEMEN

2.1 Deze promotie staat open voor klanten om de vereiste apparaten in de deelnemende winkels te kopen. Om in aanmerking te komen voor cashback moet de Deelnemer het in artikel 3.1 genoemde product kopen in Engeland/Schotland/Wales/Ierland/Frankrijk/Luxemburg/Nederland/België/Spanje/Portugal//Zwitserland/Duitsland/Finland/Zweden/Denemarken/Noorwegen van een geautoriseerde en deelnemende Audio-Technica-verkoper.

2.2.      Om van deze promotie te kunnen profiteren moeten aankopen worden gedaan tussen 1 oktober  2019 en 31 december 2019 (inclusief). De Promotie is niet beschikbaar op een tweedehands, gereviseerde of herstelde voorraad. De cashback-claim kan alleen worden gedaan via cashback.audio-technica.eu

2.3 Tijdens de promotie kunnen maximaal 5 in aanmerking komende producten per deelnemer worden geclaimd. Per geselecteerd product kan slechts 1 claim worden ingediend.

2.4 Volledig ingevulde en correcte claimformulieren, samen met een kopie van de originele kwitantie, moeten uiterlijk op 30 januari 2020 worden ontvangen door indiening online met behulp van het claimformulier dat beschikbaar is op cashback.audio-technica.eu. Deelnemers die promotieproducten kopen tijdens de promotieperiode moeten 30 dagen wachten vanaf de datum van aankoop voordat ze hun claim indienen. U zult om uw persoonlijke gegevens, inclusief betalingsgegevens, worden gevraagd. Zodra een claim is ontvangen, wordt er per e-mail een ontvangstbevestiging verzonden.

2.5 Elke cashback-claim is beperkt tot eenmalig gebruik en kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere promotievoucher of cashback-aanbieding voor een Audio-Technica-product, zoals vermeld in artikel 3.1.

2.6 Een aankoopbewijs moet een leesbare kopie zijn van het aankoopbewijs of de btw-factuur met duidelijk de naam van de verkoper, de aankoopdatum, de productnaam en de aankoopprijs. Voor dit aanbod ingediende documentatie wordt niet geretourneerd.

2.7 Audio-Technica betaalt de cashback zoals vermeld in artikel 3.1 via BACS-overschrijving binnen 28 dagen na validatie van uw claim. De Promotor voert alleen bankoverschrijvingen uit naar een account dat is geopend in het land waar u het Audio-Technica-product heeft gekocht.

2.8 Vragen over de campagne en uw claim kunnen worden gestuurd naar audio-technica@promotion-update.com

 

ARTIKEL 3 – CASHBACK

3.1 De cashback-aanbieding is, zoals hieronder vermeld, van toepassing op de volgende producten:

Modelnaam Cashback-waarde in lokale valuta

Audio-Technica-hoofdtelefoons

 
M50XBT Lokale cashback-waarde €20/£20/200SEK/150DKK/200NOK/20CHF
ANC900 Lokale cashback-waarde €30/£30/320SEK/210DKK/300NOK/30CHF
MSR7b Lokale cashback-waarde €25/£25/260SEK/180DKK/250NOK/25CHF
SPORT7TW Lokale cashback-waarde €20/£20/200SEK/150DKK/200NOK/20CHF

Audio-Technica-draaitafels

 
LP120x Lokale cashback-waarde €25/£25/260SEK/180DKK/250NOK/25CHF
LP140X Lokale cashback-waarde €40/£40/400SEK/280DKK/400NOK/40CHF

Audio-Technica-microfoons

 
2035 Lokale cashback-waarde €20/£20/200SEK/150DKK/200NOK/20CHF
2050 Lokale cashback-waarde €25/£25/260SEK/180DKK/250NOK/25CHF

 

3.2 Het cashback-claimformulier kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

3.3 Wanneer de cashback-betaling een belastbaar voordeel vormt, ligt de belastingverplichting bij de ontvanger. Als uw bank u kosten in rekening brengt, zullen dergelijke kosten dienovereenkomstig door uw bank in mindering worden gebracht op het cashback-bedrag.

3.4 In het geval dat de Klant het product aan de verkoper retourneert, heeft de Deelnemer niet het recht om cashback te vorderen en wordt elke claim daarna afgewezen.  Om twijfel te voorkomen verbiedt deze clausule op geen enkele manier het recht van de klant om zijn toepasselijke wettelijke of garantierechten uit te oefenen.

ARTIKEL 4 - DE PROMOTOR

4.1 De promotor is: Audio-Technica Europe De Promotors behouden zich het recht voor om de promotie te allen tijde in te trekken.

ARTIKEL 5 - GEGEVENS

Na registratie heeft de deelnemer zijn persoonsgegevens aan Audio-Technica verstrekt en deze worden overgedragen aan een Audio-Technica-kantoor en aan diens agenten om de promotie uit te voeren en marketing en kwaliteitsanalyse uit te voeren. Audio-Technica en haar agenten zijn verantwoordelijk voor het veilig opslaan, verwerken en overdragen van de persoonsgegevens van de deelnemer volledig in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetten en voorschriften voor gegevensbescherming. Door zich te registreren stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden. Door het relevante vakje op het online registratieformulier aan te vinken stemt de deelnemer er ook mee in dat de Promotor, Audio-Technica-entiteiten en/of hun agenten hun gegevens verwerken, om de deelnemers van andere promoties, nieuwe producten en diensten te adviseren, en voor toekomstige marketing en kwaliteitscontrole-analyses. Elke keer dat u promotionele, elektronische communicatie ontvangt, kunt u zich afmelden. Deelnemers hebben het recht om hun informatie die in het bezit van de promotor is te raadplegen en rectificatie te vragen. Verzoeken moeten worden ingediend bij de promotor op het e-mailadres  audio-technica-unsubscribe@promption-support.com

Voor deze promotie zal Audio-Technica het volgende verkooppromotie-agentschap inschakelen (hierna AGENTSCHAP genoemd):

Sales Promotions

IDA Business & Technology Park,

Ring Road, Kilkenny,

Ierland

Het AGENTSCHAP heeft het recht om alle gegevens die in het kader van deze cashback-promotie zijn ingediend te inspecteren en te beveiligen op een manier die de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming garandeert.

ARTIKEL 6 - DISCLAIMER

6.1 Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor verloren of vertraagde claims of voor claims die niet op de sluitingsdatum zijn ontvangen.

6.2 Claims worden gediskwalificeerd indien ze onvolledig of onleesbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om ervoor te zorgen dat voldoende gegevens worden verstrekt om de claims te kunnen verwerken.

6.3 Audio-Technica is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten in verband met de promotie.

6.4 Audio-Technica is niet aansprakelijk voor vertraagde claims van welke aard dan ook met betrekking tot deze promotie. 

6.5 Audio-Technica is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van dit aanbod wanneer een dergelijke niet-nakoming wordt veroorzaakt door tussenkomende omstandigheden die neerkomen op overmacht (wat betekent: buiten de redelijke controle van Audio-Technica) en/of gebeurtenissen die, buiten de schuld van een van de partijen, een bevrediginde uitvoering onmogelijk maken.

6.6 Audio-Technica behoudt zich het recht voor om deze Promotie te allen tijde in te trekken en/of de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid.

ARTIKEL 7 - JURISDICTIE

7.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van het land waar u het product hebt gekocht en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van dat land.